Yeni Nesil Dijital Liderlik Ajansına hoş geldiniz ..

İLKE ve DEĞERLERİMİZ

20 yıl boyunca bizimle çalışan tüm genç arkadaşlarımız, iş üretim süreçlerinde bir şekilde elini sıktığımız büyüklerimiz, DİJİTAL kültürümüze çok önemli katkılar sundu. Değerleri olmayan bir yapının üreteceği aklın çok tehlikeli olabildiğini defaatle görme fırsatımız oldu.

Yerli ve Milli olmak

Dijitalmedya; tüm tercihlerinde yerli ve milli olanı önde tutar. Gerçekleştirdiği tüm üretimlerin yerli ve milli değerlere uygun olması için azami çaba sarfeder. Değer yaratım süreçlerinde, batı kaynaklı bilgi ve kültürün doğrudan içselleştirilmesi yerine, fayda ve öz değerlere uygunluk ölçülerini araştırır, anlar, kavrar ve dönüşerek yerlileşmesi için mücadele eder. Batılı kaynakların ortaya koyduğu kavramlarla üretim yapma zorunluluğu had safhada olan dijital işlerin yerlileşmesi için, kar amacı gütmeyen sunumlar hazırlar, kamu ve özel sektör temsilcileri ile paylaşımda bulunur.

Dürüst ve güvenilir olmak

Dijitalmedya çalışanları dürüst olmayı iş kaybetme pahasına önde tutar. Üretim süreçlerinde karşılaşılabilecek sorunları, en başta ifade ederek farkında ve bilgili bir süreç yönetmeyi tercih eder. Özellikle kamu çalışanlarıyla ortak yürütülmesi gereken projelerde, verimli ve faydalı olandan taviz vermeden çalışır. Dürüstçe bilgi paylaşımında bulunur. Kurnazlık yapmaz. Yalan dolanla kurtulabilecek durumlara en baştan düşmez. Açık ve dürüst bir iletişim yürüterek kaliteli projeler hayata geçirmek için çalışır. Hata yaptığında kabul eder, özür diler ve tazmin eder.

Yenilikçi ve dönüşümcü olmak

Dijitalmedya, dijital dönüşüm konusunda uzman ajanstır. Yeni olanla yol alır, yeniyi yerli ve milli kılmak için çalışır, işi ve prensipleri gereği yenilikçi olmak zorunda olduğunu bilir. Dijitalmedya çalışanları, yenilikçilikten ve dönüşümcülükten ekmek kazandığının farkındadır. Sürekli gelişerek ve yeni şeyler öğrenerek dönüşümcü kazanımlar elde etmeyi, hayat tarzı olarak benimser. Muhataplarının yenilikçilik kapasitelerini geliştirmek için, öznel konularda dahi yeni olanla ilgilenmeyi, bunu öz değerleri ile tüketilebilir halde sunmayı sürdürür. Dönüşen dünyanın ürettiği her türlü yeniliği, yerli ve milli perspektifte yeniden dönüştürerek, medeniyet kodlarımızla pekiştirmeyi görev bilir.

Doğaya saygılı olmak

Dijitalmedya, doğanın sahibinin insan değil onun yaratıcısı olduğuna inanır. Doğaya ve içindeki canlılara saygı, en başta mükemmel uyumluluğa ve dengeye olan saygımızdan, kurulan düzendeki ihtişamın gölgesindeki acizlik ve kabiliyetsizliğimizin farkındalığından kaynaklanır. Dijitalmeyda çalışanları, doğanın sürdürülmesi zorunlu olan ahengini ve ritmini bozacak eylem ve davranışlarda bulunamaz. Bilakis iş süreçlerinde her ne zorunlulukta olursa olsun doğaya saygısından taviz vermez, her türlü saygısızlıkla mücadeleyi görev bilir. İnsanın hayatta kalmak için bile doğaya saygısızlık yapmasını asla kabul etmez ve her zaman daha dengeci çözümler olduğuna inanır. Bunun için emek koyar.

Paylaşımcı ve şeffaf olmak

Dijitalmedya, yeni olanla meşgul olmanın sağladığı avantajları, kendine saklamaz. Paylaşımcı olmak zorunda olduğunu bilir. Ürettiği toplumsal bilgiyi paylaşmaktan, gelecek nesillere en uygun biçimde taşınmasına öncülük etmekten gurur duyar. Dijitalmedya çalışanları, iş ve üretim süreçlerinde şeffaftırlar. Sırlar kendi sırları değil, muhataplarının sırlarıdır. Bilgi ve iletişim güvenliği sınırlarını, gözetim kültürünün getirdiği kısıtları iyi okur ve paylaşımcı olmaktan kaçınmazlar. Dijital çağın ürettiği sorunlara çözüm önerilerini sosyal mecrada paylaşır ve sosyal sorumluluklarını yerine getirirler. Bilgi toplumu olma yolculuğuna inanır ve sorumluluk alırlar. Kötü malı açıkça tanımlar, iyiyi cesaretle paylaşırlar.

Sonuç odaklı olmak

Dijitalmedya çalışanları sonuç odaklıdır. Öncelikle detayda boğulmadan sonucu planlarlar. Simülasyon yetenekleri yüksektir. İşin sonunda görülecek fotoğraf üzerine yoğunlaşır ve projelerine ona göre biçim verirler. Her şeyin kağıt üstünde hazır olduğu Alman usulü iş akış disiplinleri ile kervan yolda düzülür tarzı çıkılan geleneksel üretim yolculuklarını harman ederler. Her zaman mükemmele odaklanmak yerine ihtiyaca ve onun maliyetine odaklanmayı da tercih ederler. Özellikle kamu iletişim ihtiyaçlarının karşılanmasında güvenlik konseptinden sonra ana konu maliyet ve zamandır. Sonuç faydasını iyi analiz ederek asıl soruları en başta sorarlar, bu yolla işin çoğu yola çıkarken bitirilir.

Önyargısız ve empatik olmak

Dijitalmedya 20 yılını tamamlamış bir akla ve deneyime sahiptir. Önyargısız olmayı acı tecrübelerle öğrenmiştir. Özel sektör ve kamu çalışmalarında, muhatap analizini her seferinde yeniden yapar ve işini en iyi şekilde yapacak iletişim düzeyini belirler. Toplumla ve işverenle olan hukukunu önyargısız bir şekilde üretime odaklanarak planlar. İşin gereğine göre süreçleri belirler ve yönetir. Dijitalmedya çalışanları, yeninin peşinde koşmanın ve dönüşmenin zorluğunun farkında olduğu için muhataplarına karşı tükenmeyen bir empati içerisindedir. Hoşgörülü olmayı lüks görmez, ancak işin gereğini yerine getirmek için en sert kavgalara girmekten de çekinmez.

Merhametli ve samimi olmak

Dijitalmedya çalışanları, içinde yaşadıkları toplumun medeniyet değerlerine olan saygılarından ve sahip olunması gereken üstün değerler arasında gördüklerinden merhametli olmayı, insan olmanın ön koşulu sayar. Yerlilik ve millilik iddiasındaki samimiyet ölçüsünü de önce merhametli ve vicdanlı olmaya bağlar. Samimiyetle kurulan iletişim süreçlerinin gücüne inanır. Mekanik ve ruhsuz üretim biçimlerinin, verimsiz ve toplumsal faydasının düşük olacağını bilir, özellikle kamu iletişim süreçlerinde samimiyeti ve merhameti ön planda tutar. Dijital dönüşümün batının tektipçi angajmanlarından kurtularak milli değerlerle gerçekleşebilmesi için samimi ve merhametli olması gerektiğini ölümüne savunur.

REFERANSLAR
20 yıldır Ankara'da neredeyse tüm kamu kurumlarıyla, doğrudan ya da ajanslar vasıtasıyla çalışma imkanımız oldu. Hükümet çalışmaları, seçimler ve özel sektör yapım ihtiyaçları nedeni ile 81 İlimizin tamamında operasyon yürüterek yüzbinlerce km yol yaptık. Dijital İlişkiler için yeni nesil ürünleri, yepyeni müşterilerimiz ve elbette kamu için üretir hale geldik.