Yeni Nesil Dijital Liderlik Ajansına hoş geldiniz ..

EĞİTİM & DANIŞMANLIK

Ülkemizin içinden geçtiği zorlu dönemi çocuklarımızın da yaşamaması için öğrenme gelişim süreçlerine daha fazla emek ve zaman ayırmamız gerekiyor. Ekonomiden sağlığa, adaletten insan kaynaklarına, bambaşka bir dünyada yaşayacak olan çocuklarımız için öğrenmeli ve öğretmeliyiz.

Dijital Medya

Tecrübemizi paylaşıyoruz. Dijital ve medya alanlarındaki üretim deneyimimizi kurumunuzla birlikte, yeni biçimlere dönüştürebiliriz. Özellikle kamu iletişimi için dijital içerik üretimi konusunda sağlayacağımız eğitim-danışmanlık hizmetleri ile dijital gelişiminize ve ekibinizin yeni iletişim araçlarını kullanmalarına yardımcı olabiliriz. Halihazırda yürüttüğümüz eğitim paketlerine ilave olarak, size özel öğrenme-gelişim programları düzenleyip daha odak çalışmalar yürütebiliriz. Kurumunuzun vizyonuna uygun bir ekibe sahip olmak için, geleceği daha iyi simule edebilmeli, yeteneklerine güvendiğiniz iş arkadaşlarınızın öğrenme gelişim süreçlerine destek vermelisiniz. Dijitalmedya üretebildiği her konuda eğitim ve danışmanlık vermeye hazır. Öğrenmeye, gelişmeye ve dijital devrimi en yakın noktalardan takip etmeye devam ettiği için tükenmeyen bir enerji ile yanı başınızda olacağız.


Dijital Kamu

Ülkemizin geleneksel öğrenme ve gelişme süreçleri, merkezden kamu kaynakları ile tabana yayılma özelliği göstermektedir. Önce devlet öğrenir, sonra vatandaş. Devlet, vatandaşının gelecek vizyonuna dair tüm yeni gelişmeleri ülkeye kazandırmalı ve belli özel sektör yüklenicileri üzerinden umumlaştırmalıdır. Bilgi ve teknoloji gelişimi yüzyıllardır bu şekilde devam etmiştir. Ancak günümüzün dijitalleşen dünyasında durum biraz farklılaşmış, özel sektör devletin yavaş kalması nedeni ile gelişim süreçlerinde öne geçmiştir. Dijital Kamu ülkeye doğru bir dijital gelecek kazandırma vizyonundan, vatandaşın güncelini yakalayabilme noktasına kadar gerilemiş, ancak bunu bile gerçekleştirmekten çok uzakta kalmıştır.

Özellikle kamu iletişimi hususunda takipte kalan, gelişmeleri öngöremeyen, yönetemeyen, zorlandıkça da yasakçı kalıplarla istenmeyen görüntüler veren bir yapıya bürünmüştür. Dijital saldırılara açık halde bulunan kamu bir an evvel edilgen konumdan etken konuma geçmelidir. Bunun için önce kendi personeli ile duygusal bir bağ kurabilmelidir. Her şeyden önce, kurumun personeli kurumun işleyişini benimsemeli, inanmalı, duygusal olarak kurumuna bağlanmalı, dijital dünyada onu savunabilecek argümanları üretebilecek seviyede olmalıdır. Kurum kimliğini markalaştıracak çalışmalar yapılmalı, güven duyulacak sembollere sahip olunmalıdır. Hizmetler farklı vatandaş kesimlerine göre farklı iletişim stratejileri izlemeli, hizmetin sunumu da kaliteli bir şekilde yapılmalıdır. Kamuda dijital dönüşüm, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük edecek şekilde yatay ve dikey süreçleri, bilgi işlem ve iletişim-yönetişim süreçleri birlikte planlanmalıdır.

Dijital Kamu Web Sitemiz


Dijital Asistan

Dijitalmedya olarak, ülkemizin geleceğinde çok önemli rollere sahip olmasını umduğumuz yeni bir meslek tanımlamak istedik. Dijital Asistanlar, bir yandan kamu-vatandaş arasında, bir yandan kuşaklar arasındaki dijital iletişim süreçlerini düzene sokacak, dijital öğrenme gelişim süreçlerinde ortak dil inşaasına katkı sağlayacaktır. Her türlü kaynaktan gelen dijital bilginin öğrenilmesinde, kullanılmasında, yorumlanmasında ve yerli-milli unsurları barındıracak şekilde verimli ve güvenli olarak tüketilmesinde aracılık edecek kişilerdir.

Dijital asistanlar bazen kişiye özel, bazen de kuruma özel çalışanlar olabilecektir. Dijital dünyanın avantajlarını kullanamadığını bilen bir kişi, biriktirdiği deneyim ve tecrübeyi dijital çağın çocuklarına aktarmayı görev edinebilir, işte bu dijital göçebelere destek veren deneyimli personele de Dijital Asistan diyoruz. Kurumun dijital dönüşümünde Dijital liderliğe hizmet eden iş görenlere, sosyalmedya yöneticilerine, bilgi işlemde teknik imalat yapan ve iletişim birimlerinde içerik üreten kişiler de gerekli eğitimleri aldıktan sonra Dijital Asistanlara dönüşüyorlar. Tabi sistem, tecrübelilerde Dijital ustalığa, daha ileri düzeyde de Potansiyel Koçluğuna dönüşüyor.


Dijital Verimlilik

Dünya Ekonomik Forumu Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerin yaptığı farklı analizlerde Türkiye, Dijital yeterlilik ve dijital gelecek başlıklarında 150 ülke arasında 50. sıradan başlayıp 100lü sıralara kadar gerileyebiliyor. Dijital etkileşim başlıklarında ise ilk 10'da yer aldığımız birçok konu mevcut. Hatta mobil internet, sosyalmedya kullanımı gibi kullanıcı bazlı konularda Avrupa ve dünyada ilk 5’e bile girmekteyiz. İlgili, alakalı, dijitale zaman ayıran, emek ve bütçe veren bir millet olmamıza karşın, verimlilik analizlerinde çok gerilerde kalmaktayız.

Zamanımızı ve paramızı verimli kullanamıyoruz. Kullandığımız dijital gelişim içeriklerinin çoğu batı kaynaklı ve hiçbir milli unsur içermiyor. Büyük zaman ve emek harcadığımız dijital öğrenme-gelişim araçları içerisinde yerli olan hiçbir yazılım-portal-plaform-uygulama yok. Kamunun dijitalleşme süreçleri, bu olguları tersine çevirmek için yeterli vizyona sahip değil. Kısacası Dijital Verimlilik, Milli Seferberlik gerektiren çok önemli bir konu. Dijitalmedya olarak sorumluluk aldığımız, Dijital okuryazarlık ve dijital kamu iletişim programları hazırlayarak odak çalışmalara başladığımız, sunumlar hazırladığımız bir süreç yönetmekteyiz.


Dijital Güvenlik

Kamu güvenliğinin bir parçası olarak görülen siber güvenlik için hacker personeli yetiştirme projesini yakında takip ediyoruz. Magazin bir yaklaşımla yürütülen ve gençleri kazanmayı hedefleyen çalışmaların sonuçlarını merakla bekliyoruz. Kamunun siber güvenlik konularında yetişmiş insan kaynağı ile neler üretebildiğini ve dijital yolculuğunu da takip etmekteyiz. Ancak bizim dijital güvenlikten anladığımız başka bir konu var.

Verimsiz bir yolculuk içinde olan Dijital dönüşüm sürecimizde batı kaynaklı içeriklerin, kültürün, dijitalin içine doğan çocuklarımızın ruhlarını ele geçirmesini ve dolayısı ile geleceğimize sahip olması gibi bir durumla karşı karşıya olduğumuza inanıyoruz. Yaptığımız simulasyonlarda olumlu resimler çizmek için geç kalmadan, yerli ve milli değerlerimizle sürecin yeniden planlanması gerektiğini savunuyoruz ve bunun için çalışmalar yürütürüyoruz. Batının sunduğu, Dijital Güvenlik Risk Yönetimindeki sermayenin ve şirketlerin korunması önceliğindeki anlayışın, gençlerimiz ve değerlerimizin korunması önceliği ile değiştirilmesi için programlar hazırlıyoruz. Aile yapımızın, şehirlerimizin, inançlarımızın ve birlikte yaşama kültürümüzün korunmasının, paramızın korunmasından daha değerli olduğuna inanıyoruz.


Dijital Potansiyel

Dijital dönüşüm kavramı içerisinde çok büyük fırsatlar barındırıyor. Hem ekonomik süreçlerin katlanarak büyümesinde, hem de samimi bir toplumsal uzlaşının yaşanmasına öncülük edebilen dijital dönüşüm, biryandan da çok büyük motivasyon kaynaklarını barındıryor. Yaşantımızın her noktasında var olabilen, yenileyen ve dönüştüren, katalizör olan dijital araçlar, bu araçları kullanmayı, geliştirmeyi, yeniden programlayarak daha büyük faydalar üretmeyi başarabilen dijital ustalar da büyük potansiyel sunuyorlar. Dijitalin bir çok sıkıntıyla birlikte huzur ve refah sunabilme özelliği var.

Robotların işlerimizi elimizden alacağı günler yakın. Yapay zekaların birleşerek, akıl almaz sonuçlar elde edeceği günler de kapıyı çalıyor. Ancak gerçek ve doğru bilginin istediğimiz an yanıbaşımızda olması, bize rehberlik etmesi, iyi insan olmak için, birlikte daha güzel bir gelecek hazırlamak için faydalı keşifleri anında paylaşabilmemiz, tarihin kadim bilgeliğinden hızlıca ve topluca faydalanabilmemiz de bugünden mümkün hale geldi. Bir yandan distopik bir simulasyonla korku iklimine sürüklenirken, biryandan da gördüğümüz bir çok güzel rüyanın bir ütopya kadar uzak omadığına inancımız güçleniyor. İyi ile kötünün savaşında kim kazanacak sorusunun elbatte tek cevabı var. Daha cesur olan, daha çok çalışan, daha falza akıl ve emek koyan kazanacak. Dijital dönüşüm, iyilerin dünyasının kazanması için büyük potansiyel barındırıyor.

REFERANSLAR
20 yıldır Ankara'da neredeyse tüm kamu kurumlarıyla, doğrudan ya da ajanslar vasıtasıyla çalışma imkanımız oldu. Hükümet çalışmaları, seçimler ve özel sektör yapım ihtiyaçları nedeni ile 81 İlimizin tamamında operasyon yürüterek yüzbinlerce km yol yaptık. Dijital İlişkiler için yeni nesil ürünleri, yepyeni müşterilerimiz ve elbette kamu için üretir hale geldik.